Jadrové vŕtanie:

jadrove vrtanie

Cenník:

Priemer vŕtaného otvoru Cena za 1cm hĺbky vrtu Murivo, Betón Cena za 1cm hĺbky vrtu Železobetón, Skala
Ø 52 mm 0,70 € 0,90 €
Ø 82 mm 0,90 € 1,20 €
Ø 112 mm 1,20 € 1,40 €
Ø 132 mm 1,40 € 1,60 €
Ø 172 mm 1,60 € 1,80 €
Ø 250 mm 2,00 € 2,50 €
Ø 300 mm 2,50 € 3,00 €
Ø 350 mm 4,00 € 4,50 €
Ø 400 mm 6,00 € 6,50 €
Ø 450 mm 7,50 € 8,00 €
Ø 500 mm 9,00 € 9,50 €

Ceny sú uvedené bez DPH. Zmena cien vyhradená


Investor zabezpečí:

 • prívod elektrickej energie 230V
 • prívod studenej vody vo vzdialenosti max.20m od pracoviska
 • označenie stredov vŕtaných otvorov

Príplatky:

 • stojné 10 €/hodina (neoznačenie otvoru, výpadok el.energie)
 • pomocné práce 10 €/hodina (zachytenie jadra ďalším pracovníkom) pri vŕtaní podlahy, stropu.
 • vŕtanie pod uhlom +10% k cene priemeru
 • vŕtanie do hĺbky nad 42 cm +10% k cene priemeru
 • vŕtanie vo výške nad 150cm + 15% k cene priemeru
 • vŕtanie vo výške nad 300cm +20% k cene priemeru
 • cena za prenájom plošiny resp. lešenia do 8m (podľa dohody)
 • vŕtanie železobetónu s výstužou viac ako 16mm +10% k cene priemeru
 • doprava 0,50 €/km
 • kotva 0,50€/ks
 • manipulácia strojom 10€/ks

Ostatné:

Zhotoviteľ neručí za akékoľvek statické zmeny v nosnej konštrukcii budovy pri prácach, za porušenie zabudovaných sieti a potrubí pri ne-správnom označení otvorov. Odvŕtané jadrá sú majetkom investora, vieme ich odstrániť za poplatok.