Odvodnenie:

Odvodnenie

ODVODNENIE BUDOV

Staršie rodinné domy sa pri výstavbe neizolovali, lebo sa nevedelo, že dom je potrebné IZOLOVAŤ OD ZÁKLADOV. Po dažďoch alebo pri zvýšení hladiny spodných vôd sú tieto stavby vlhké a chladné. Vlhkosť môžeme odstrániť Odvodnením domov a pozemkov.

Voda - základná podmienka života na Zemi. Stretávame sa s ňou od narodenia, až do posledného dňa nášho bytia. A možno by sme jej nevenovali až tak veľkú pozornosť, keby sme sa v posledných rokoch nestretávali v správach s pojmami ako vodný živel, prívalové dažde, záplavy, potopy a podobne. Áno - voda je prírodný živel. A my sa musíme proti vrtochom prírody brániť.

Vlhkosť sama o sebe má na náš dom veľmi škodlivý vplyv. Preto je rozumné už pred realizáciou samotnej stavby uvažovať o ochrane pozemku a stavby tak pred povrchovou vodou ako aj podzemnou vodou.

Odvodnenie