Prepichy:

Prepichy

PREPICHY CIEST

Pneumatické pretláčanie ciest, chodníkov, trávnikov a pod. Pneumatický krtko, raketa Vám vytvorí tunel o priemere 80 alebo 130mm. Podvŕtanie je rýchle a efektívne riešenie bez nutnosti rozbiť komunikáciu alebo rozkopať záhradu. Výkop štartovacej jamy musíte zabezpečiť vy, alebo my sami podľa dohody. Objednávateľ vždy zabezpečuje vytýčenie sieti cez ktoré má pretlak prechádzať.

Prepichy
Prepichy